Start Kontakt

Industriservice

                Service av;


Mekaniskt underhåll t,ex

    Rep av pumpar, transportörer &hydrauldetaljer

 

Lagerbyten

    Elmotorer ,pumpar ,fläktar ,valsar & transportörer

 

Svetsarbeten

    Konstruktion + diverse svetsarbeten i svart & vitt

    El , Tig ,Gas

 

Riktningsarbeten

    Pumpar, fläktar + Rem transmissioner

 

Felsöknig & produktions förbättrings lösningar

 

Mätning ,Kontroll & Balansering

     vibration ,ultraljud ,temperatur